fot. Krzysztof Ingarden

Jak trafić?

Siedziba Fundacji znajduje się w budynku przyległym do Galerii Europa-Daleki Wschód, przy ul. M. Konopnickiej 26. Wejście od ul Sandomierskiej.