Zarząd nad prawami do utworów audiowizualnych:

Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych
ul. Żelazna 28/3000-832 Warszawa

mail: sekretariat@zapa.org.pl

Właściciel prac autorskich oraz pamiątek związanych z twórczością filmową, teatralną i społeczną (w tym listów, notatek oraz innych dzieł sztuki), stanowiących archiwum pod nazwą „Andrzej Wajda Archiwum Manggha”:

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
ul. Marii Konopnickiej 26,
30-302 Kraków
tel: 12 267 27 03
fax: 12 267 40 79

mail: wajdaarchiwum@manggha.pl

Wszelkie pozostałe prawa:

Fundacja Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz-Wajdy
ul. Marii Konopnickiej 26,
30-302 Kraków, Polska

mail: fundacja@kyotokrakow.org.pl

Informacja odnośnie fotografii zamieszczonych na stronie
Fundacji Kyoto-Kraków:

Fundacja Kyoto – Kraków dołożyła należytej staranności w rozumieniu art. 335 par. 2  kodeksu cywilnego w celu odnalezienia aktualnych dysponentów autorskich  praw majątkowych do zdjęć opublikowanych na stronie internetowej Fundacji Kyoto – Kraków. Z uwagi na to, że przed aktywacją strony nie odnaleziono autorów niektórych zdjęć, Fundacja Kyoto – Kraków zobowiązuje się do wypłacenia stosownego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania zdjęć aktualnym dysponentom autorskich praw majątkowych niezwłocznie po ich zgłoszeniu się do Fundacji Kyoto – Kraków.