Testament Andrzeja Wajdy stanowił, by tantiemy z jego filmów trafiły do Fundacji Kyoto – Kraków i były spożytkowane na stypendia dla uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz dla studentów Szkoły Wajdy w Warszawie. Krystyna Zachwatowicz-Wajda mogła zrealizować ten testament w 2019 roku, i od tego czasu Fundacja, prócz stypendiów, przyznaje także Nagrodę im. Andrzeja Wajdy oraz kontynuuje współpracę z Muzeum Manggha, jak również wspiera Szkołę Języka Japońskiego, mieszczącą się w budynku, który jest własnością Fundacji.

Stypendystkami Fundacji Kyoto – Kraków są p. Weronika Dzierżak (studiuje w Warszawie), p. Weronika Tomaszewska (studiuje w Łodzi) i p. Wiktoria Piotrowska (studiuje w Szczecinie). W 2021 r. kolejne stypendia przyznano studentkom i studentowi kierunków artystycznych w Krakowie – p. Hannie Kudzinie oraz p. Lizavecie Hauronik, obywatelkom Białorusi oraz p. Danyilowi Tiurinowi, obywatelowi Ukrainy. Ponadto, w okresie od 2019 do 2022 r. stypendia, przyznane przez Fundację, otrzymało czternaścioro studentów Szkoły Wajdy w Warszawie.