W 2018 roku Fundacja Kyoto – Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz ustanowiła Nagrodę imienia Andrzeja Wajdy za wybitną działalność w duchu solidarności społecznej. Przyznawana jest osobom lub organizacjom za działania społeczne przynoszące dobre skutki dla społeczeństwa. Laureatów wyłania Zarząd i Rada Fundacji stanowiąca Kapitułę Nagrody.